piskolojik hizmetler üst banner.jpg

Psikometrik Testler

Zeka Testleri

Zeka pek çok kabiliyet ve farklı alanlardaki adaptasyonu dikkate alan bir kavramdır. Zeka testleri olarak genellenen bu testlerde, kişinin farklı alanlardaki becerileri (görsel-mekansal-motor beceriler, sözel ifade, parça-bütün algısı, vb.) değerlendirilerek bir profil çıkarılır. Bu profile göre kişinin ihtiyaç duyduğu alanlar belirlenir. Zeka testleri, genel tarama testi olarak da kullanılırlar. Böylece kişinin güçlü ve desteğe ihtiyacı olduğu alanlar belirlenebilir. Çocuklar ve yetişkinler için olarak iki gruba ayrılan bazı zeka testleri şunlardır:

Çocuklar için:

  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)-6-16 yaş

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlevleri temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile tüm ölçek zeka puanı hesaplanmaktadır. WISC-IV güncel normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarda yansıtan dönüştürülmüş puanların da vurgulanması gibi yeniliklerle Wisc-r zeka testinin yenilenmiş biçimidir.

  • Stanford-Binet Zeka Testi-2-6 yaş

  • Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi-19 yaş üstü

  • Porteus Labirentleri Testi-5 yaş 6 ay’dan 13 yaş 9 ay’a kadar

  • Good-Enough Harris İnsan Resmi Çiz Testi-3-15 yaş

  • Cattell 2A Zeka Testi-7 yaş 3 ay’dan 14 yaş’a kadar

  • Cattell 3A Zeka Testi-Üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunlarına

Yetişkinler için:

  • Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS)-16-70 yaş

MMPI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI) “doğru” , “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 maddeden oluşan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. Bugün Amerika Birleşik Devletinde en sık kullanılan ve üzerinde çok miktarda araştırma yapılan kişilik envanterinden biridir.