IMG_9524.jpg

Laboratuvar

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Kanda ve İdrarda Geniş Panelli (12 Parametreli) Drug Analizi

İdrar tahlili: İdrar tahlili  son 3-4 gün içinde vücuda alınan maddeleri saptamak ve biyolojik tarama yapabilmek için kullanılır. Maddenin idrardaki yoğunluk oranı kandakinden çok daha fazladır; bu yüzden madde kullanımından itibaren  kan tahliline göre daha uzun süre madde idrarda tespit edilebilmektedir.

Kan tahlili: Kan tahlili ancak madde kullanımından çok kısa bir süre sonra yapılırsa güvenilir sonuçlar verebilir. Bununla birlikte, idrar tahliline nazaran yanılma payı daha azdır.

Biyokimya Testleri

Klinik biyokimya, hastalıkların tanı­sı, benzerlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin analizleri­nin yapıldığı alandır.

Biyokimya testleri, enfeksiyon ve birçok başka hastalığın teşhisi için en sık istenen kandaki hücrelerin sayısını ve oranlarını tespit eden temel tara­ma testlerinden biridir. Kolunuzdaki bir toplardamardan, parmak ucundan ya da topuktan (yeni doğan bebeklerde) alınan bir kan örneği ile yapılır. Kan sa­yımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgi­ler sağlar.

  • Obezite Testleri

  • Diyabet le ilgili tetkikler

  • Hipertansiyon tetkikleri

  • Karaciğer fonksiyon testleri

  • Böbrek Fonksiyon Testleri

  • Hematoloji tetkikleri

Hormon Testleri

Hormonlar, vücudumuzun işleyişinde yer alan ve çeşitli metabolik olaylara aracılık eden sinyal molekülleridir. Pek çok sistemi etkileyen çok çeşitli yapıda ve fonksiyona sahip hormonlar vardır.

 

Hormonların kan tetkikleri ile yapılan ölçümleri, hastalıkların tanısında ve izleminde kullanılmaktadır. Hormon testleri tıp alanında en sık istenen test­ler arasındadır.

Tümor Markerları

Tümör markerlarına, kanser kan testleri de denebilir.  Aslında çoğu tümör marker, sağlıklı hücrelerde de az miktarda üretilir. Bununla birlikte kansere özgü üretim çok daha fazla olmakta, bu yüzden kanserin tanı ve takibinde kullanılmaktadırlar. Tümör markerları kanda arttığı gibi, idrar, gaita, tümör dokusu ve vücut sıvılarında da bulunabilir (asit, plevral effüzyoni over ve pankreas kist içeriği gibi).

Hepatit Markerları

Hepatit markerları, hepatit hastalığının göstergesi olarak kabul edilen değerlerdir. Hepatit hastalık olarak geniş bir tanımlamadır. İçerisinde toksik hepatitler, otoimmün hepatit, kriptojenik hepatit, alkole bağlı hepatit, viral hepatit türleri bulunmaktadır. Viral hepatit bunların arasında daha fazla görülenidir.

Mikrobiyoloji Tetkikleri (Kültür Antibiyogram)

Mikrobiyoloji tetkiklerinde, enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve endirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.