Dahiliye Üst Banner.jpg

Dahiliye

Yatarak Tedavi

Fransız lape Hastanesi Dahiliye.jpg

Tanısı konulmamış, hangi organla ilgili olduğu belli olmayan, genellikle hastanelerde hastaların ilk müracaat ettiği bölümdür. Yetişkinlerle ilgilenir. Hastanın şikayeti ile ilgili değerlendirmeler ve tetkikler yapıldıktan sonra direk tedaviye başlanabilir veya diğer birimlerden konsültasyon istenir.

Bir çok hastalığın aynı zamanda bulunduğu durumlarda tek elden hastayı takip eder, bir anlamda organizatör rolü oynar,  hastanın doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Teşhis için muayenenin yanında laboratuvar ve radyolojik tetkiklerden geniş bir şekilde istifade eder.  Tanısı konulan hastaların gerektiği zaman operasyon için yönlendirilmesini, operasyona hazırlanmasını sağlar.

Dahiliye bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlar. Geriatrik hastalarda birçok hastalık bir arada bulunduğundan, yaşlılığa bağlı hastalıkların tedavisinde ve sıkıntıların giderilmesinde yardımcı olur.