Brain Scans

Farmakogenetik Testler

Aynı hastalığa sahip kişilerde aynı ilaç kimini tedavi etmekte, kiminde ciddi boyuta ulaşabilen yan etki oluşturmakta, kiminde ise etkisiz kalmaktadır. Bu durum kişisel gen özelliklerimiz nedeni iledir.

Tedavi amaçlı kullandığımız tüm farmakolojik ajanların %80’i karaciğerdeki sitopkrom P-450 sistemi üzerinden metabolize olmaktadır.

İlaç metabolizmasını yapan enzimlerin genetik çeşitliliği ilacın matabolizma hızını değiştirerek, kiminde tedavi yanıtının olmamasına (bu kişiler tedaviye dirençli olarak adlandırılmakta), ya da yan etkilere hatta kimi zaman ölüme neden olabilecek istenmeyen noktalara ulaşmasına neden olmaktadır. Bu kişisel farklılıkların muayene ile anlaşılması mümkün değildir.  İlaç metabolizma genlerinin etkisi prospektüslere de eklenmiş, bunların bazıları ise “black box” uyarısı olarak yer almıştır.

Farmakogenetik test sonuçları Farmakogenetik çalışma grubunun önerileri ile hazırlanan, her bir molekül için genetik konsültasyon ile birlikte verilmektedir. Böylelikle elde edilen bu karmaşık bilgi klinikte kullanılabilir hale gelmektedir. Bu konsültasyonda, kişinin genetik yapısına göre her bir ilacı metabolizma hızı, o kişi için uygun olup olmadığı, yan etki riski, optimal doz için öneriler yer almaktadır.

Farmakogenetik testlerin kullanılması ile vakit kaybetmeden hızlı ve etkili, yan etki risklerinin önceden bilindiği tedavi planın yapılması mümkündür. Bu, başta hasta olmak üzere, hekimin de yüzünü güldürmektedir.