piskolojik hizmetler üst banner.jpg

Psikolojik Hizmetler

Fransız lape Hastanesi piskolojik hizmetler

Fransız Lape Hastanesi, bireylerin sağlığı için geniş bir yelpazede Psikolojik Hizmetler sunar. Polikliniğimizde, kişilerin yaşadıkları psikolojik sorunlarla baş edebilmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve tanımalarına yönelik profesyonel hizmet sunulmaktayız. Aynı zamanda hastanemizde yatan hastalarımıza ve yakınlarına tıbbi tedavilerine ek olarak psikolojik destek sağlanmaktayız.

Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri, okullara eğitim danışmanlığı, halkı bilinçlendirmeye yönelik girişimler, psikometrik değerlendirmeler ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır.

Klinik psikologlardan ve psikiyatristlerden oluşan ekip, hastanelerimizde tıbbi tedavi gören hastalara, psikolojik sorunlarla başvuran kişilere ve topluma yönelik psikolojik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları yürütür.

Birebir psikolojik ve yaşamsal sıkıntılarla başvurabileceğiniz gibi, sizin ya da yakınlarınızın fiziksel hastalıklarıyla başa çıkma konusunda da bir psikoloğa başvurabilirsiniz. Burada amaç ruhsal bir hastalığın tedavisi de olabilir, basit bir problemin çözülmesi ya da sadece danışmak da…

Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak size yardım eder, ruhsal sıkıntılarınızı çözümlemenizde yardımcı olur. Aynı zamanda gerekli durumlarda birimimizde bulunan konsültan psikiyatristlerimize yönlendirme yapılmaktadır.

Hastanemizde Uygulanan Testler

Psikolojik test bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları v.b. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının nesnel ve standart ölçümüdür.

Psikiyatri kliniklerinde genel olarak psikiyatrik bozuklukların sıklık açısından taranması, psikiyatride sınıflandırma, tanı koyma ve psikopatolojide değişimin ölçülmesi amaçları ile kullanılmaktadır.

 • Projektif Testler

  • Rorschach Testi

  • Tematik Algı Testi

  • Çocuk Algı Testi

 • Psikometrik Testler

  • Zeka Testleri

  • MMPI

 • Nöropsikolojik Testler

  • Nöropsikolojik Batarya

  • MOXO D-CPT

Hastanemizde Uygulanan Psikoterapiler

Psikoterapi kişinin duygularını, düşüncelerini, tutumlarını,  kişisel geçmişlerini, davranış ve diğer insanlar ile olan ilişkilerini yapısal bir şekilde inceler.


Psikoterapi psikolojik hastalıkların ve psikososyal  şikayetlerin üstesinden gelerek  bireyde davranış -tutum değişiklikleri, öz farkındalık, duygusal rahatlama, gelişim ve olgunlaşma sağlamayı hedefler.

 • Psikanalitik Psikoterapi

 • Çift ve Aile Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Grup Psikoterapisi

 • Psikodrama

 • Çocuk ve Ergen Terapisi