Diet ve Beslenme üst banner.jpg

Beslenme ve Diyet

Kötü beslenme, immun sistemin zayıflamasına, hastalıklara karşı hassasiyetin artmasına, hasar görmüş fiziksel – mental gelişime, verimliliğin azalmasına neden olmaktadır

Fransız lape Hastanesi Diyet ve Beslenme.jpg

Beslenme, açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiğini yemek içmek değildir. Sağlıklı bir şekilde beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir.


Sağlıklı olmanın temel taşı olan iyi beslenme, yeterli ve dengeli diyet ile beraber düzenli fiziksel aktivitenin var olmasıdır.

Kötü beslenme, immun sistemin zayıflamasına, hastalıklara karşı hassasiyetin artmasına, hasar görmüş fiziksel – mental gelişime, verimliliğin azalmasına neden olmaktadır


Yeterli besin alınmasına karşın, uygun seçim yapılmadığında ya da yanlış pişirme yöntemi uygulandığında besin öğelerinin bazıları alınmayabilir.
Bu durumda vücut çalışmasındaki işlevi yerine getirilmediğinden sağlık bozulabilir. Bu duruma da dengesiz beslenme denmektedir.

Sağlıklı-dengeli beslenme ve psikiyatri birbiri ile yakından ilişkisi olan alanlardır.


Genel toplumda ve özellikle ruhsal bozukluğu olan hastalarda obezite prevalansı giderek artmaktadır. Stresli bir ruh halinin kişiyi kalori değeri yüksek dengesiz beslenmeye yöneltmesi, antipsikotikler, duygudurum düzenleyiciler ve antidepresanların kilo alımına neden olabiliyor olması, dikkat eksikliği , anoreksiyadan obeziteye yeme bozuklukları, çeşitli rahatsızlıkların birçoğunun beslenmeyle ilgili oluşu nedeni ile psikiyatri ve beslenme konularının paralel yürütülmesi danışanlarımızı en sağlıklı sonuçlara ulaştıracaktır.

Hastanemizde,

  • Çocukluk Çağı Beslenme Danışmanlığı

  • Ergenlik Dönemi Beslenme Danışmanlığı

  • Gebelik Döneminde Beslenme Danışmanlığı

  • Geriatri Dönemi Beslenme Danışmanlığı

  • Özel Hastalıklarda Beslenme Danışmanlığı

  • Sporcu Beslenme Danışmanlığı

  • Obezite de Beslenme

  • Yeme Bozukluklarında Beslenme Danışmanlığı

  • Bağımlılıkta Beslenme Danışmanlığı

  • Psikiyatrik İlaç Kullanımına Bağlı Kilo Alımı

alanlarında hizmet verilmektedir. Hizmet verilen bütün poliklinik alanlarında kişiye özel beslenme programları ve kontrolleri uygulanmaktadır.