top of page

Yataklı Hizmetler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servisimiz

 

Hastanemizde çocuk ve ergenlere özel ayrılmış güvenlikli bir yataklı servisimiz bulunmaktadır. Ayaktan tedavisi güç, sürekli gözlem ve tedavi gerektiren psikiyatrik durumlarda çocuk ve ergenlerin yatarak tedavisi gerekmektedir. Modern bir tasarımla çocuk ve ergenlere güvenli bir ortam sunmayı ön planda tuttuğumuz servisimizde hasta odaları, ortak alan, kafeterya ve görüşme odaları yer almaktadır. Odaların her birisinin banyo ve tuvaleti içinde olup bu imkanlar olabildiğince güvenli şekilde tasarlanmıştır. Her bir odada bir kişi kalacak şekilde tasarlanan servisimizde en fazla 8 çocuk ve ergene aynı anda tedavi uygulanabilmektedir.

 

 

Servisimizin kendine ait yeşillikler içerisindeki bahçesinde açık alanda pek çok spor etkinliği imkânı bulunmaktadır. Servisimizin bahçesi yatış sürecinde çocuk ve ergenlerin gün içinde açık havada huzurlu zaman geçirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra hastanemiz bünyesinde çocuk ve ergenlere yönelik dans-hareket terapisi, müzik terapisi, ebru, seramik, suluboya ile rahatlama gibi bir çok sanat terapisi atölyesi gerçekleştirilmektedir. Sanat terapisi, özellikle kendini sözel olarak ifade etmekte güçlük yaşayan bireylerin tedavi sürecinde yararlanılan yaratıcılığın ve sanatsal dışavurumun esas alındığı bir psikoterapi yöntemidir. Grup terapisi formatında gerçekleştirilen sanat terapisi atölyelerinde,  ergenler yaşıtlarıyla birlikte yaratım sürecine girerken,  akranlarıyla bağlarını güçlendirir,  dayanışmacı ve destekleyici ilişkiler kurmayı öğrenmektedir.

 

 

Serviste yatış sürecinde psikologlarımız ve çocuk psikiyatrisi uzman doktorumuz her gün yatan hastaları görmekte düzenli bir şekilde bireysel ve grup psikoterapileri yürütmektedir. Sıklıkla yatış gerektiren durumlar görece ağır ruhsal sorunlardan oluştuğu için yataklı tedavi süreçlerinde psikiyatrik ilaç tedavileri de önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca kliniğimizde ilaç tedavileri ve psikoterapilere yanıt alınamadığı durumlarda, tedavi rehberlerinin önerdiği durumlar dahilinde ergenlerde elektro-konvulsif tedavi (EKT) uygulaması da yapılmaktadır. Psikiyatrik hastalıkların doğası gereği tedavi süreçlerinin yeni gelişen ve yatış gerektiren ruhsal belirtilere fayda sağlayabilmesi zaman gerektirmektedir; servisimizde ortalama yatış süresi 2-6 hafta arasında olmakla birlikte bu süre hastalığın ve hastanın özel durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 

 

Hangi durumlarda yataklı tedavi gerekmektedir ?

 

En sık yatış gerektiren durum çocuk ya da ergenin kendisini ya da başkasını tehlike altına sokabilecek davranış içinde olmasıdır. Bu davranışlar; intihar fikri ya da intihar girişimi, çocuğun bakımından sorumlu olan aile ya da kurumların baş etmekte zorlandığı saldırgan davranışlardır. Ayrıca ayaktan tedavinin en yoğun şekilde uygulanmasına rağmen klinik durumun kötüye gitmesi, ya da hastanın sahip olduğu psikiyatrik bozukluk, tıbbi durum veya ailesel faktörler nedeniyle ayaktan tedavinin mümkün olmaması durumunda çocuk ve ergenlerin yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Ayaktan ilaç tedavilerine uyumsuzluk ve tedavi reddi bir başka yatış sebebidir. Ayrıca bazen tanısal güçlük yaşanan durumlarda değerlendirme ve ayrıntılı gözlem amacıyla da yatışa ihtiyaç duyulmaktadır. Son olarak bazı psikiyatrik hastalıklarda çocuğun aileden ayrı olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekmekte, bu durumlarda yatış seçeneği gündeme gelmektedir.

bottom of page