top of page

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Psikolojik Testler

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

AGTE, 0-72 ay arasındaki bebeklerin ve çocukların farklı alanlardaki gelişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş, psikologlar tarafından uygulanan bir envanterdir. Envanter çocuğun dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal gelişim ve öz bakım becerilerini kendi yaş grubu içerisinde ayrı ayrı değerlendirme imkanı sağlarken aynı zamanda çocuğun genel gelişim düzeyine dair bilgi vermektedir. Envanter, gelişimsel bir gecikmenin varlığını saptamaya, gelişimsel ihtiyaçları belirlemeye ve süreç içerisinde gelişimi takip etmeye yardımcı olur. Uygulama çocuğun gelişim alanlarına yönelik maddelerin ebeveynlere yöneltilmesiyle değerlendirilmektedir.

Çocuk Psikolojik Testler

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan, bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır. Çocuğun farklı bilişsel becerilerini ölçerek kendi becerileri arasında bir değerlendirme olanağı sağlarken, bu becerilerinin yaşıtlarına göre değerlendirilmesine de imkan verir. Bu araç ile çocukların güçlü olduğu alanlar ve desteklenmesi gereken becerileri hakkında veri elde edilir. Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır. WISC-IV uygulamasına girecek olan çocuğun dinlenmiş ve tok olması önerilir. Uygulama süresi, çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90-120 dakika sürebilir.

Çocuk Psikolojik Testler

MOXO

MOXO, 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu saptamaya yönelik geliştirilmiş online bir testtir. Bu testte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda sıklıkla sorun yaşanan dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alanları ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Test bu alanları değerlendirirken dikkat dağıtıcı görsel ve işitsel uyaranlar kullanarak performans alanlarını etkileyen faktörlere dair de bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. Test ortalama 18 dakika sürmektedir.

Çocuk Psikolojik Testler

RORSCHACH

Rorschach kişinin ruhsal dünyasının anlaşılmasına yardımcı olan psikanalitik bir kişilik testidir. Test, uygulanan kişinin ruhsal meseleleri ve ihtiyaçlarına, yaşadığı zorluklar karşısında kullandığı savunma düzeneklerine, düşünce ve duygu dünyasına dair bilgiler verir. Aynı zamanda kişinin ruhsal düzeyine dair bilgi sağladığı için tedavi ve terapi sürecine dair öngörülerde bulunmaya da yardımcı olur. Rorschach testi bu testin uygulanması ve yorumlanması konusunda eğitim almış psikologlar tarafından uygulanır. Testin uygulama süresi kişiden kişiye göre değişmektedir.

C.A.T.

C.A.T. (The Children’s Apperception Test), T.A.T. örnek alınarak 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmak üzere hazırlanmış projektif bir testtir. Bireysel olarak uygulanır, zaman sınırlaması yoktur.

T.A.T.

T.A.T. (The Thematic Apperception Test) 1935 yılında H. A. Murray tarafından geliştirilen; kişinin çatışmaları, nesne ilişkileri, savunma düzenekleri gibi kişilik özellikleri hakkında bilgi veren projektif bir testtir. Yetişkinlere ve 9-10 yaş üzeri çocuklara bireysel olarak uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur.

ÇİZİM TESTLERİ

3 yaş ve üzeri çocuk, genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanan projektif testlerdir. Kişinin ruhsal meseleleri, içsel çatışmaları, dürtü-duygu dünyası ve içsel temsilleri gibi özellikleri hakkında bilgi verir. Uygulama süresi, testin uygulandığı kişiye göre değişiklik gösterir.

bottom of page