top of page

Ayaktan Hizmetler

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinde doğumdan itibaren 18 yaşa kadar her yaşta bebek, çocuk ve ergenlerin yaşayabileceği psikolojik sorunlarda erken müdahale ve ruhsal hastalıkları önlemenin yanı sıra mevcut gelişimsel ve ruhsal bozuklukların tanısının belirlenmesi ve tedavisinin düzenlenmesi hizmetleri yürütülmektedir. Tanı sürecinde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılan ruhsal durum muayenesi ve gerek görülen durumlarda psikologlarımız tarafından gelişimsel ve psikolojik değerlendirmeler yapılmaktadır. Tedavide hem bireysel psikoterapiler hem de psikiyatrik ilaç tedavileri uygulanmaktadır.  

bottom of page