19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
Randevu Al

Çalışma Arkadaşlarımız

Psikiyatri Hemşireliği > Çalışma Arkadaşlarımız

Çalışma Arkadaşlarımız

Hastanemiz psikiyatri hemşireliğine gönül vererek çalışan genç bir kadroya sahip olmak ile beraber; eğitim seviyesi gittikçe yükselen hemşirelerden oluşmaktadır. Toplam 41 hemşiremizin hâlihazırda 8’i psikiyatri hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimine 1’i doktora eğitimine devam etmektedir.  Hemşirelerimizin mevcut eğitim düzeyleri aşağıdaki grafikte belirtildiği gibidir.

Psikiyatri Hemşireliği alanında bakım standartlarını belirlemek, hemşirelik hizmetlerinin kalitesini  yükseltmek, diğer sağlık meslekleriyle işbirliği yaparak hasta bakımında hemşireler olarak en üst seviyede yer almak, terapötik iletişim tekniklerini üst düzeyde kullanmak  ve hizmetlere profesyonel bir nitelik kazandırmak için kurumumuzda tamamı alanında uzman hemşirelerden oluşan hemşirelik hizmet birimleri  kurulmuş olup aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadırlar.

Eğitim Hemşireliği: Hastanemizde düzenlenen ve planlanan; hizmet içi eğitim, sempozyum ve seminerlerde aktif görev yaparak tüm çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek alt yapı ve eğitim planlarını hazırlamak ve düzenli eğitim programlarını güncelliğini ve kanıta dayalı yaklaşımları takip ederek uygulamaktadır. Kurumun hedef ve amaçları doğrultusunda kalite çalışmalarına aktif destek vererek eğitim alanında politikalar ve prosedürler geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Stajyerlerin ve işe yeni başlayan çalışanların oryantasyon programlarının yürütülmesinden de sorumludur.

 

Enfeksiyon Hemşireliği: Hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi ile işbirliği içerisinde güncel gelişmeleri takip ederek hastane enfeksiyon oranlarının istatistiğini değerlendirmek ve kontrol, önleme çalışmalarını yürütmek ile sorumludur. Enfeksiyon hemşireliği görev tanımı içerisinde bulunan süreçler ile ilgili hizmet içi eğitimler, yerinde gözlemler, farkındalık yaratma ve davranış geliştirme konularında rol model olarak çalışmaktadır.

 

Rehabilitasyon Hemşireliği: Psikiyatri hastası ile terapötik yaklaşımların uygulanması ve tedavi süreçlerinin yürütülmesinde sanatın iyileştirici gücünü mesleki bilgi ve donanımı ile birleştirerek; resim, seramik, ebru sanatı, dans ve müzik terapilerinde alanında uzman diğer üyeler ile hastalarımızın rehabilitasyon süreçlerinde aktif görev almaktadır.

 

Sorumlu/Supervisör Hemşire: Alanlarında uzmanlaşmış, birlikte çalıştığı ekibe rol model olarak uyum içerisinde çalışılmasına imkân tanıyan, hemşirelik hizmetleri süreçlerini yakından takip edebilen ve uygulamaların eksiksiz sürdürülmesinde aktif katılımı ile liderlik eden uzman hemşirelerden oluşmaktadır.

Klinik Eğitim Hemşireliği: Tüm özel dal hemşireliklerine ilave olarak hemşirelerin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere iş uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumlu, yatan hasta katları ve diğer ayaktan tedavi alanlarında uzman klinik eğitim hemşirelerimiz görev yapmaktadır