Prof. İhsah Şükrü Aksel

İhsan Şükrü Aksel, psikiyatri alanındaki gelişmeleri günü gününe izleyerek Türkiye’de uygulaması ile tanınan hekimdir. İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’ni 1920’de bitirdi. Son sınıfta öğrenciyken Mazhar Osman’ın (Usmân) yanma stajyer olarak girdi. Dr. İhsan Şükrü Aksel, Tıp Fakültesi öğrenciliği sırasında, Mazhar Osman’ın “Şişli Müsamereleri”ni ve halka açık konferanslarını izlemiş, psikiyatriye ilgi duymuş, Fransız Lape hastanesinde Dr. Mazhar Osman’ın yanında hekim yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Böylece gündüzleri Haydarpaşa’da Tıp Fakültesinde dersleri izleyen Dr. İhsan Şükrü, geceleri Lape Hastanesinde çalışarak bilgi ve görgüsünü artırmıştır.
1933 de üniversite reformu sırasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Schwartz’in yardımcılığına getirildi. 1940’ta psikiyatri doçenti, 1948’de de profesör oldu. Mazhar Osman Usman’ın ölümü üzerine 1951’de Psikiyatri Kliniği ordinaryüs profesörlüğüne atandı. İhsan Şükrü Aksel, aynı yıl Lape Hastanesi’nde başhekim olmuştur. Lape Hastahanesi, 1950’li yıllardan itibaren psikofarmakoloji başta olmak üzere psikiyatrideki yeni gelişmeler ve uygulamaların merkezi olmaya devam etmiştir.
1953’te Tıp Fakültesi dekanı seçildi. 1958’de Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü’nü ve İstanbul Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’ni kurdu.