Prof.Dr.Mazhar Osman

Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir.
1904 yılında “Askeri Tıbbiye” okulunu yüzbaşı rütbesiyle bitirerek doktor olan Mazhar Osman “Gülhane Askeri Hastanesi Akliye Servisi”nde öğretmen yardımcılığına başladı. 1908 yılında Berlin ve Münih’e giderek Nöroloji ve Psikoloji dallarında uzmanlık eğitimi aldı. Tekrar Gülhane’ye dönen Osman1914’te Haseki’deki Akıl Hastalıkları Müşahedehanesi başhekimi ve müdürü oldu.

Türk Nöro-psikiyatri Cemiyeti’nin yanısıra; “İçki İle Mücadele Cemiyeti” gibi sağlık derneklerinin kurucusu olan Osman Sinir Hastalıkları (1935-1936 2 cilt) Keyif Veren Zehirler (1934) gibi çeşitli mesleki eserler yazdı. Hamburg Akıl Hastalıkları Derneği Fransız Nöroloji Derneği New York Nöroloji Akademisi gibi yurtdışı sağlık kuruluşlarının onur üyeliklerine seçildi. Türkiye’de ilk kez Seroloji Nöro-Patoloji Deneysel Psikoloji Laboratuarları oluşturulmasında önemli rol oynadı.

1914 Haziran’ında Haseki Hastenesi başhekimi oldu. Ardından 1. Dünya Savaşının patlaması üzerine binbaşı rütbesiyle yeniden askere alındı ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde akliye ve asabiye mütehassıslığına atandı. Bu sırada, esas olarak akıl hastası numarası yapanların oyunlarını açığa çıkararak onları askere sevk etmekle uğraştı.

1917’de Şişli Fransız Lape Hastanesi (eski Fransız La Paix) Akıl ve Sinir Hastalıkları Bölümü şefliğine, atandı . 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi Mazhar Osman’ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Anlaşmayla Fransız La Paix yeniden Fransızlara verildi, Haydarpaşa Askeri Hastanesi boşaltıldı. Savaş sırasında Fransız rahibelerin vazifelerine devamını sağladığı için Fransa tarafından madalya ile taltif edildi. Mazhar Osman La Paix’deki başhekimlik görevine devam etti. Daha sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi akliye ve asabiye mütehassıslığına getirildi.