Dr. Luigi Mongeri

Felsefe ve tıp eğitimi alan Luigi Mongeri (1818-1882), Sultan Abdülmecid’in padişahlığı döneminde (1839-1861) 1857’de Süleymaniye Darüşşifası’na doktor olarak atanmış, 1860’da hastanenin başhekimi olmuştur. Çalışmaları sayesinde saray çevresinde tanınan Dr. Luigi Mongeri, Sultan Abdülmecid’in kız kardeşi Adile Sultan’ın da doktoru olmuştur. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876), padişahın isteği ile 1873 yılında Toptaşı Darüşşifası’nın başına getirilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde modern psikiyatrinin kurucusu ve ruh sağlığı alanında ilk yasal metni (Bimarhaneler Nizamnamesi) hazırlayan Dr. Mongeri, 1882 yılındaki vefatına dek Fransız Lape Hastanenin başhekimliğini yapmıştır.

Türk psikiyatri tarihinde önemli bir yere sahip olan Luigi Mongeri, meslek hayatı boyunca hastaların iyi şartlar altında tedavi edilebilmesi için çalışmış, akıl hastalarına karşı işkence uygulanmasını önleyici yasalar çıkarılmasını sağlamıştır. Tıp üzerine yayınları bulunan Dr. Luigi Mongeri’ye, başarılarından dolayı Osmanlı İmparatorluğu nişan vermiş, İtalya Krallığı da kendisini San Maurizio ve Lazzaro Şövalye Nişanı vererek ödüllendirmiştir.