Dr. Avram de Castro

1829 yılında İstanbul’da doğan Avram de Castro, ilkokulu Beşiktaş’ta okuduktan sonra, tahsiline Soğukluçeşme’deki İdadisi’nde devam etmiştir. Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’den 1859 senesinde mezun olduktan sonra, bimarhane sertabibi Luigi Mongeri’nin vefat etmesi üzerine, 19 sene muavinliğini yapan, “illet-i dimağiyede hizmet eden Kastro Efendi” 20 Aralık 1882 tarihli irade ile Toptaşı Bimarhanesi’ne sertabip olarak tayin edilmiştir. Yaklaşık 45 yıl süreyle Osmanlı Devleti’nde tabip olarak

çalışan, 1873’ten itibaren 36 yıl süreyle Toptaşı’nda tabip ve 1882 yılından itibaren ise 27 yıl süreyle bu kurumun başhekimliğini yapmıştır. Dr. Mongeri’nin ardından, Avram De Castro uzun bir dönem Fransız Lape Hastanenin başhekimliğini sürdürmüştür. İkinci Meşrutiyet’in hemen ardından 14 Kasım 1908’de emekli edilmiştir.

Mecidi Nişanı ve birinci rütbeden Nişan-i Osmani sahibi olan Avram de Castro, emekliliğin ardından Fransa’ya yerleşip, Nice şehrinde 11 Şubat 1918’de vefat etmiştir.