Mesut Yavuz

UZM. DR. MESUT YAVUZ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

EĞİTİM

 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1999 Sakarya Anadolu Lisesi

İŞ DENEYİMİ

 • 2016 – Halen Fransiz Lape Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzman Hekimi
 • 2015 – Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bilim Dalı Yardımcı Doçent
 • 2014 – 2015 Avcılar Hospital Çocuk Psikiyatrisi Uzman Hekimi
 • 2012 – 2014 Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2011 – 2012 Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Mardin Devlet Hastanesi

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Çocuk ve ergenlerde depresyon ve tedavisi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Yeme bozuklukları (Anoreksiya Nervosa, Bulimia)
 • 0-3 yaş regülasyon bozuklukları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), Kaygı bozuklukları
 • Ergenlerde kişilik sorunları

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Bolat N,Doğangün BYavuz MDemir TKayaalp L. Depression and anxiety levels and self-concept characteristics of adolescents with congenital complete visual impairment. Turk Psikiyatri Derg. 2011
 • Yavuz M,Demir TDoğangün B. [The effect of circumcision on the mental health of children: a review]. Turk Psikiyatri Derg. 2012
 • Demir T,  Yavuz M , Doğangün B, Bolat N, Kadak T, Karaçetin G, Kayaalp L Enkoprezisi olan çocuklarda davranış sorunları ve bazı ailesel özellikler Türk Ped Arş 2012
 • Kadak MT,Demirel OFYavuz MDemir T. Recognition of emotional facial expressions and broad autism phenotype in parents of children diagnosed with autistic spectrum disorder. Compr Psychiatry. 2014
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk. Bayar R . Yavuz M Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Editörler Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli, Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi
 • Alkol Bağımlılığı. . Bayar R . Yavuz M Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Ed. Müfit Uğur, İbrahim Balcıoğlu, Neşe Kocabaşoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi
 • Doğangün B, Yavuz M. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Türk Pediatri Arşivi Yıl: 2011 Cilt: 46 Özel Sayı: 1
 • Bolat N, Yavuz M. Fluoxetine induced trichotillomania in a 7-year-old boy: a case report. Anatolian Journal of Psychiatry 2016; p:45-47
 • Bolat N, Yavuz M, Eliacik K, Evren C, Kose S. Psychometric properties of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale in a Turkish adolescent sample. Anatolian Journal of Psychiatry 2016

 

Sözel Bildiriler:

 • Bir Grup Lise Öğrencisinde Problematik İnternet Kullanımı, Bağlanma ve AleksitimikÖzellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 21. Ergen Günleri 2016 Denizli

Poster Bildirileri:

 • Konjenital adrenal hiperplazili bir kız interseks olgusu. Nisan 2006 16. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi