Uzm. Dr. Filiz Yalaman

UZM. DR. FİLİZ YALAMAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı

EĞİTİM

 • 1982 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı
 • 1975 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ

 • 2013 – Halen Fransız Lape Hastanesi
 • 1982 – 2013 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı

BİLİMSEL YAYINLAR

 • XIX. Türk Anesteziyoloji II. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul – 1985 – Elektrik Çarpmaları – Nurten Aşçı. Bedri Özbay. Filiz Yalaman ve Mustafa Tanyer
 • XIX. Türk Anesteziyoloji II. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul – 1985 – Son 3 yılda Servimize İntikal Eden organik fosfor intoksikasyonları – Nurten Aşçı. Bedri Özbay. Filiz Yalaman ve Mustafa Tanyer
 • XIX. Türk Anesteziyoloji II. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul – 1985 Korreziv Madde İçmeye Bağlı 2 Vaka – Nurten Aşçı, Bedri Özbay, Filiz Yalaman,Mustafa Tanyer
 • XIX. Türk Anesteziyoloji II. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul – 1985 -Beyin Ödemi Tablosu ile gelen kor-pulmonale vakası – Filiz Yalaman , Bedri Özbay, Nurten Aşçı, Mustafa Tanyer
 • XIX. Türk Anesteziyoloji II. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul – II. Yoğun Bakım Kongresi -1985 – Bir Olgu Nedeniyle Siyanür İntoksikasyonu İstanbul 1985 – Filiz Yalaman , Bedri Özbay
 • XX. (TARK) Türk Anesteziyoloji III. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul 1986 – 3. Yoğun Kongresi – Bir yağ embolisi olgusu – Nurten Aşçı, Filiz Yalaman, Fahrettin Paşalıoğlu
 • XX. (TARK) Türk Anesteziyoloji III. Yoğun Bakım Kongresi İstanbul Ekim 1986 – Sezeryan ameliyatlarında “vecuronium” ve “süksinilkolin” uygulamalarını karşılaştırılması – Nurten Aşçı, Filiz Yalaman, Fahrettin Paşalıoğlu
 • Siyanür Entoksikasyonu Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1986 XVI. 3-4 Sayısı 103/ 105 syf Filiz Yalaman, Bedri Özbay
 • Aneztezik Gaz Atıklar ve Hava Kirliliği Taksim Hastanei Tıp Bültein XXIII. Sayı 1 Zuhal Atukeren,Filiz Yalaman, Mustafa Tanyer
 • Sadddle block uygulamaları-meperidin ve morfin kombinasyonu Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993 XXIII. Sayı 1 Zuhal Atıkeren,Mustafa Tanyer, Filiz Yalaman, Nurten Aşçı
 • Taksim Hastanesinde Nöroanestezi (beyin cerrahisi ve girişimsel nöroradyoloji uygulamalarında anestezi) Tıp Dergisi 1995 1-2:23-25 1995 Seher Bayraktar, cengiz Yumru, Esra Çırpıcı,,Mustafa Tanyer, Filiz Yalaman, Nurten Aşçı
 • 22- G guincke,24-G sprotte ve, 26- G atraucan ile yapılan spinal anestezi sonrası görülen baş ağrısı sıklığı 2. Regroner Anestezi Kongresi Nisan 1995 Seher Bayraktar, Cengiz Yumru, Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman, Nurten Aşçı
 • Erişkinlerde Laringeal maske ve endotrekeal tüp uygulamalarını karşılaştırlması XXX. TARK Kongresi Ekim 1996 Poster Bildirisi
 • Servikal Ankiloz nedeni ile 2 hastaya larengeal maske kullanımı. TARk Kongresi ekim, 1996 Poster Bildirisi. Ceyhan Oflazer, Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman, Nurten Aşçı
 • Analysis of nasocominal infestions in mechanicaly vautilated patients in medical –surgical intesive care unit of Taksim Hospital Gülseren Yılmaz, Seher Bayraktar, Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman,Nurten Aşçı
 • VIII. İnternational İntensive Care Sym Posium 17-18 Mayıs 1996 Poster
 • Post Oparatif İnatçı hipertansiyon ile seyreden ekstra adrenal feokremasitoma – TRAK 2008 Poster Bildirisi Kamile Keskin, Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman
 • Premedikasyonda kullanılan benzodiazepinlerin rokuronyum bromürün entübasyon ve idame doz üzerine etkileri – TARK 2008 Antalya Murat Ünsel, Kamile Kaş, Filiz Yalaman, İlksen Dönmez
 • İleri derecede kifoskolyozlu bir olguda rejyonal anestezi deneyimizi TARK 2008, Antalya Murat Ünsel, Turgut Çatal, Dilek Kitapçı, Filiz Yalaman
 • Litotomi pozisyonunda 10 cm H2O PEEP uygulamasını böbrek mekanizması üzerine etkileri- TARK 2009 Antalya Murat Ünsel, İlksen Dönmez, Dilek Kitapçı, Filiz Yalaman
 • Liotomi pozisyonunda 10 cm H2O PEEP uygulamasını solunum dinamiği ve arteriyel oksijenasyon üzerine etkileri – TARK 2009 Antalya Murat Ünsel, İlksen Dönmez, Dilek Kitapçı, Pelin Çorman, Filiz Yalaman
 • Düşük Akım ile uygulanan izofloranın anestezi kalitesi ve derleme üzerine etkilerini karşılaştırılması – TAK 2009 Poster Bildirisi – Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman
 • Akromegali ve localkord papilomatozisi olan bir olguda video, laringosgop kullanarak gerçekleşen entübasyon – TARK 2009 – Tarkan Mıngır, Esra Çırpıcı, Filiz Yalaman
 • Peiatrik Hastaların Premedikasyonunda intranazal deksmetedomidin ve dormicum karşılaştırılması – TARK 2011 Sözlü Bildiri – Roza Aydoğdu, Filiz Yalaman, Seher Bayraktar, Esra Çırpıcı