Kas – Eklem Hastalıkları

Kas – Eklem Hastalıkları

Dahiliye

Bu alanda romatolojik hastalıkların yanında (romatoid artrit, ankilozan spondilit, lupus hastalığı, Behçet hastalığı, vaskülitler vb…), kas ve eklemlerde ağrı yapan, kişinin günlük yaşamında zorluğa neden olan, bağ ve destek dokusunu ilgilendiren patolojiler yer alır.

Bu hastalarda, çoğunlukla, genel yorgunluk, halsizlik yanında miyalji diye tarif edilen kas ağrıları, nevralji olarak adlandırılan sinir ağrıları ve artralji denilen eklem ağrıları vardır. Kas-eklem sistemi patolojilerini incelemek ve teşhis etmek için kan, idrar ve çeşitli radyolojik incelemelerden geniş bir şekilde istifade edilir. Normal radyolojik inceleme ile birlikte, tomografi, MR ve bazen sintigrafik incelemeler yapılır.

Teşhis konulduktan sonra tedaviye karar verilir. Yaşlı hastalarda en çok artroz (kireçlenme) ile ilgili şikâyetler ön plandadır, ayrıca kemik mineral yoğunluğunun azalmasından kaynaklanan problemler vardır. Bunlara yönelik takviye tedavileri ve gerekli egzersiz, fizik tedavi teknikleri ile yardımcı olunur.