Kan Hastalıkları

Kan Hastalıkları

Dahiliye

Başta kansızlık olmak üzere, kemik iliği işlevini ilgilendiren hastalıklar bu alanda incelenir. Lenfoid dokular (lenf bezleri) ve dalak da sık olarak incelenen organlar arasındadır.

Kan hastalıkları ile ilgili genel başvuru şikayetleri;  halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, faktör eksikleri varsa burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte peteşi ya da purpura denilen küçük kırmızı döküntüler, ekimoz olarak adlandırılan morarmalar, adet kanamalarının uzun sürmesi, lökosit düşüklüğü varsa ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, lenfomalarda bezelerde büyüme, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, akut lösemilerde; ateş, kanamalar, bezelerde büyüme, kronik lösemiler; tesadüfen saptanan lökosit yüksekliği, dalak büyüklüğü, bezelerde büyüme,  anormal protein yapımına bağlı Multiple myelom varsa; Nedeni açıklanamayan yaygın kemik ve bel ağrıları gelişebilir.

Kan hastalıklarının tespiti için; demir eksikliği, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği olup olmadığı araştırılır. Eritrositlerin boyutları, şekil bozuklukları mikroskopla incelenerek değerlendirilir. Kemik iliği incelemesi gerekebilir. Lökosit düzeylerindeki yükseklik veya düşüklüğün var mı bakılır. Anemiler, lösemiler, lenfomalar, anormal protein yapım hastalıkları, kan pıhtılaşma bozuklukları, trombositler ile ilgili problemler bu bölümün başlıca hastalıklardır.