Böbrek-İdrar Yolları Hastalıkları

Böbrek-İdrar Yolları Hastalıkları

Dahiliye

Tıbbın nefroloji ve üroloji alanındaki hastalıkları kapsar. Böbrek, idrar yolları ve bunlarla alakalı tansiyon yüksekliği, prostat hastalıkları da bu alanda incelenir.

Sık idrar çıkma, ağrılı idrar yapma, idrarı az yapma, idrarda kan gelmesi vb., rahatsızlıklar incelenir. Kişide yeni tespit edilmiş tansiyon yüksekliği varsa böbrek fonksiyonları ile birlikte değerlendirilir.

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları incelenirken hem kan hem idrar tetkikleri birlikte yapılarak bakılır. Böbrek yetmezliği varsa tespit edilir.

Ek olarak ultrason ile böbrek ve idrar yolları incelenerek börek boyutları tayin edilir, prostat da büyüme olup olmadığı anlaşılır. Bazen de böbreği besleyen damarlarda bir problem düşünülüyorsa böbrek anjiyografisi yapılır. İdrar incelemeleri ile yollarını veya böbreği tutan bir enfeksiyon tespit edilebilir.

Sonuçlara göre tedavi başlanır gerekirse de takibe alınır.