Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler nelerdir?

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler

Bağımlılık Birimi

Cannabis sativa adı verilen hint keneviri (kendirgiller) bitkisinin kahverengi/yeşil çiçeklerin karışımından, saplar, tohumlar ve yapraklarından oluşmaktadır. Esrarın dumanı genellikle sert, acı ve keskindir ve ot kokusuna benzer. Esrar’ın aktif ana etken uyuşturucu maddesi THC’dir (Delta-9-tetrahydrocannabinol).

Kenevir bitkisinin üstteki yaprakları, üst yüzeyleri ve sapları kesilip, kurutulup, yuvarlanarak oluşturulan sigara biçimidir.

Kenevir yapraklarının üst yüzeylerinden ve altlarından sızan kurutulmuş, resinöz kısmıdır.

(Sentetik Esrar = sentetik kannabinoid); esrara benzer etkilere yol açan sentetik olarak üretilmiş bir psikoaktif maddedir. Yüksek bağımlılık potansiyeli vardır.

Afyon haşhaşından elde edilen ve uyuşturucu özelliği taşıyan uyuşturucu maddeler arasında afyon sakızı, morfin, kodein, eroin, metadon gibi uyuşturucu maddeler sayılabilir. Kodein, afyon kozası ve afyonda mevcuttur.

Doğal opiyat                 ; morfin

Yarı yapay opiyat        ; eroin

Yapay opiyatlar           ; kodein, hidromorfon, metadon, oksikodon, meperidin, fentanil

Pentazokin, buprenorfin

Kökeni güney Amerika olan koka bitkisinden (ikiçenekliler) “Erythroxylon Coca” şurubundan elde edilen bir alkoloiddir. Baz kokain, beyaz kristalize bir tozdur.

Crack (Taş); kokainin çok etkili bir formudur. Crack, kokain hidroklorid formundan sobyum bikarbonat ile karıştırılarak çok küçük kayacıklara dönüşecek biçimde kurutulmasıyla elde edilir.

Dekstroamfetamin, metamfetamin, metilfenidat amfetamin çeşitleridir. Captagon, ritalin, dexedrine bu ilaçlardan bazılarıdır. Ekstazi; MDMA (3,4-metilen dioksi metamfetamin) yani ekstazi bir amfetamin türevidir.

Diazepam, Alprozolam, Klonozepam, Flunitrazepam gibi maddelerdir. Tedavilerde kullanılan bu maddeleri uzun süreli ve önerilen dozun üstüne çıkılması durumunda kullanım bozuklukları görülmektedir.

Tiner, Bally, Çakmak gazı (bütan gazı), Kuru temizlemede kullanılan maddeler , Benzin, Yazı yazarken yapılan hataları silmekte kullanılan maddeler (Tipp-ex)

Madde kullanımlarında maddeye bağlı olarak gelişen klinik sorunlardır. Maddeye bağlı olarak maddenin yol açtığı psikozla giden bozukluk, iki uçlu bozukluk, depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, nörobilişsel bozukluk şeklinde klinik sorunlar görülebilmektedir.